Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń bazę danych na moim koncie hostingu w systemie Linux

Jeśli już ich nie potrzebujesz, możesz usunąć bazy danych z konta hostingu w systemie Linux.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową bazy danych przed jej usunięciem.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W Panelu konta kliknij obszar Administrator cPanel.
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Bazy danych kliknij Bazy danych MySQL .
  5. W sekcji Bieżące bazy danych , w kolumnie Akcje bazy danych, którą chcesz usunąć, kliknij Usuń .
  6. Kliknij Usuń bazę danych .

Więcej informacji