Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń domenę z hostingu w systemie Linux

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć domenę z konta hostingu w systemie Linux. Jak usunąć to zależy od tego, czy jest to pierwotne lub wtórne lub addon domeny na koncie.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W Panelu konta kliknij obszar Administrator cPanel.
  4. Na stronie głównej cPanel w sekcji Domeny kliknij opcję Domeny dodatkowe.
  5. W sekcji Domeny dodatkowe obok domeny, którą chcesz usunąć, w kolumnie Czynności kliknij ikonę kosza.
  6. Kliknij Usuń . cPanel usuwa domenę dodatkową z konta.

Więcej informacji

Usunięcie nazwy domeny z konta hostingowego umożliwia:

  • Ustaw inną domenę jako nazwę domeny podstawowej tego konta hostingowego.
  • Dodaj usuniętą nazwę domeny do innego konta hostingowego.

Po usunięciu nazw domen mogą minąć do 24 godzin, zanim będzie można dodać ją do innego konta.

Ostrzeżenie: Po usunięciu nazwy domeny z konta hostingowego wszelkie powiązane adresy e -mail utworzone w panelu cPanel również zostaną usunięte.