Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń dostęp internetowy do katalogów na moim koncie hostingu Windows

Używając kont hostingu współdzielonego Plesk, możesz usunąć dostęp do sieci Web tylko z katalogów, które są katalogami Document Root nazwy domeny.

  1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj.
  2. Na dole sekcji hostingu domeny, której chcesz użyć, kliknij Pokaż więcej .
  3. Kliknij Ustawienia serwera internetowego .
  4. W sekcji Ustawienia zabezpieczeń katalogu usuń zaznaczenie opcji Dostęp anonimowy , a następnie kliknij przycisk OK .