system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń elementy z menu nawigacji w systemie WordPress

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć elementy menu z menu nawigacji w systemie WordPress.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Wygląd > Menu .
    • Jeśli masz więcej niż jedno menu, na liście Wybierz menu do edycji wybierz menu, które chcesz edytować, a następnie wybierz opcję Wybierz .
  3. Wybierz strzałkę obok nazwy elementu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń .
  4. Wybierz opcję Zapisz menu .

Więcej informacji