Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń konta Workspace Email

Możesz usunąć adresy e -mail za pomocą Centrum kontroli obszaru roboczego. Usunięcie ich nie powoduje usunięcia ani anulowania planu, więc nadal możesz używać go do tworzenia nowych adresów. Usunięcie adresu e -mail powoduje również usunięcie wszystkich wiadomości, które pozostały na serwerze dla tego adresu.

  1. Zaloguj się do Centrum kontroli Workspace. Użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy (adres i hasło do konta Workspace Email nie będą tutaj działać).
  2. Zaznacz pola wyboru obok adresów e -mail, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń .
  3. Wybierz OK .

Więcej informacji