Zarządzany system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń moją witrynę testową

Po zakończeniu rozwiązywania problemów lub wprowadzania zmian w witrynie WordPress i wprowadzeniu tych zmian do działającej witryny produkcyjnej możesz usunąć witrynę testową.

  1. Przejdź do GoDaddy strona produktu .
  2. Na stronie Moje produkty , obok pozycji Zarządzany system WordPress , wybierz opcję Zarządzaj wszystkim .
  3. W przypadku witryny, w której chcesz usunąć witrynę testową, wybierz pozycję Ustawienia zIkona menu menu.
    Wybierz ustawienia
  4. W obszarze Witryna testowa wybierz menu Akcje , a następnie wybierz opcję Usuń testowanie .
  5. W dostępnym polu wpisz „Usuń”.
  6. Wybierz opcję Usuń .

Twoja witryna testowa została usunięta.

Więcej informacji