Domeny Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń niestandardowe nazwy hostów

Istniejące nazwy hostów , których już nie używasz, można usunąć z pliku strefy DNS domeny zarejestrowane w GoDaddy . Nazwy hostów są zawsze przypisywane do adresu IP, a maksymalna liczba nazw hostów, jaką może mieć domena, jest określana przez rejestr rozszerzenia domeny.

Uwaga: Nie można usunąć nazw hostów, które są obecnie używane jako serwery nazw w innej domenie. Zachowaj ostrożność i sprawdź swoje ustawienia przed usunięciem nazw hostów.
  1. Zaloguj się do Portfolio domen GoDaddy. (Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? Znajdź swoją nazwę użytkownika lub hasło).
  2. Wybierz pojedynczą domenę, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia domeny .
    wybierz jedną domenę
  3. Wybierz Nazwy hostów, aby wyświetlić nazwy hostów.
    wybierz kartę nazwy hostów
  4. Wybierzzrzut ekranu ikony edycji rekordu dns Usuń obok nazwy hosta, którą chcesz usunąć.
  5. Potwierdź usunięcie, wybierając ponownie Usuń .

Powiązane czynności

Więcej informacji