Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Usuń użytkowników FTP z hostingu Plesk

Możesz usunąć dostęp FTP określonych użytkowników do Twojego konta.

Uwaga: Możesz usunąć tylko dodatkowych użytkowników FTP. Nie możesz usunąć głównego użytkownika FTP z konta hostingowego. Usunięcie użytkownika FTP nie powoduje usunięcia jego katalogu zawartości.

  1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
  2. Kliknij Hosting internetowy.
  3. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj.
  4. Kliknij Plesk Admin .
  5. Kliknij Dostęp przez FTP .

    Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony, kliknij Pokaż więcej w sekcji dotyczącej nazwy domeny, której chcesz użyć, a następnie kliknij Dostęp przez FTP .

  6. Wybierz użytkownika FTP, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń .
  7. Wybierz opcję Potwierdź usunięcie .
  8. Kliknij przycisk OK.