GoDaddy Pomoc

Usuwanie tabel bazy danych

Możesz usunąć istniejące tabele z bazy danych. Jest to zwykle zalecane przed zaimportowaniem nowej bazy danych lub przywróceniem kopii zapasowej.

Ostrzeżenie: Przed usunięciem tabel bazy danych upewnij się, że masz kopię zapasową bazy danych. (cPanel / Plesk / VPS)
  1. Zaloguj się do programu phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Zarządzany system WordPress).

    Uwaga: W przypadku hostingu cPanel musisz wybrać w lewej kolumnie bazę danych dla witryny WordPress, zanim przejdziesz do następnego kroku.

  2. Powinna zostać wyświetlona lista tabel bazy danych.
  3. Zaznacz pole Zaznacz wszystkie.

    Uwaga: Możesz usunąć określone tabele, zaznaczając odpowiednie pola obok nazw tabel.

  4. Z menu rozwijanego obok pola Zaznacz wszystkie wybierz polecenie Usuń.
  5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu „Czy na pewno chcesz wykonać następujące zapytanie?”.

  6. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć tabele.

Następne kroki

Więcej informacji