Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Utwórz niestandardowe foldery poczty e -mail

Pocztę internetową Workspace można organizować przy użyciu folderów. Utworzone foldery są wyświetlane alfabetycznie poniżej domyślnych folderów poczty internetowej Workspace (Skrzynka odbiorcza, Poczta zbiorcza, Wersje robocze, Wyślij później, Elementy wysłane i Kosz).

  1. Zaloguj się na konto Workspace Email i otwórz swój produkt. ( Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? )

    Uwaga: Nie będzie można tworzyć folderów z witryny mobilemail.secureserver.net

  2. Kliknij Nowy folder .
  3. Wprowadź nazwę folderu , a następnie wybierz lokalizację folderu z podfolderu Jako podfolder menu.

Aby przenieść wiadomości do folderu , wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij i przeciągnij wiadomość do folderu wyświetlonego na liście folderów poczty internetowej Workspace.
  • Wybierz lub otwórz wiadomość, wybierz folder z menu Przenieś do folderu , a następnie kliknij Przenieś .
  • Jeśli przekazujesz wiadomość lub odpowiadasz na nią, wybierz folder z listy Wyślij & Menu Plik, które jest wyświetlane podczas tworzenia wiadomości e -mail.

Więcej informacji