Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Utwórz zadania Cron

Cron to standardowa funkcja systemu Linux, która umożliwia zaplanowanie zadań zwanych „Zadaniami Cron”, aby były uruchamiane bez nadzoru z określoną częstotliwością.

Uwaga: Musisz zrozumieć polecenia systemu Linux, aby efektywnie korzystać z zadań Cron.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel w sekcji Zaawansowane wybierz Zadania Cron .
  5. Na stronie cPanel Cron Jobs wprowadź niezbędne informacje. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z dokumentacją funkcji cPanel Cron Jobs .
  6. Kliknij Dodaj nowe zadanie Cron .

Więcej informacji

Możesz wywołać skrypty PHP dla zadań Cron, używając następujących poleceń w polu Polecenie :
/usr/local/bin/php -q /home/[user name]/[path to the file]
Na tej stronie możesz także edytować i usuwać zadania Cron.