Studio GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Użyj folderów w aplikacji GoDaddy Studio na iOS

Jeśli używasz aplikacji GoDaddy Studio na iOS, zalecamy zawsze zapisywać projekty w folderach GoDaddy Studio. W ten sposób będziesz mieć możliwość ich odzyskania w przypadku zgubienia lub uszkodzenia urządzenia albo usunięcia i ponownego zainstalowania aplikacji GoDaddy Studio.

Aby zapisać projekt w folderach:

  1. Po utworzeniu projektu w prawym górnym rogu naciśnij ikonęWyeksportuj projekt Ikona eksportu .
  2. W menu na dole ekranu naciśnij Dodaj do folderu .
  3. Możesz utworzyć nowy folder, dotykając Utwórz folder osobisty i nadając folderowi nazwę lub użyj istniejącego folderu.
  4. Naciśnij folder, w którym chcesz zapisać - po prawej stronie pojawi się znacznik wyboru.
  5. Kliknij Gotowe .

Aby otworzyć projekt w folderach:

  1. Zaloguj się do aplikacji GoDaddy Studio.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Projekty .
  3. U góry ekranu wybierz kartę Foldery.
  4. Wybierz folder, w którym zostały zapisane projekty.

Powinny zostać wyświetlone wszystkie projekty zapisane w folderach.

Więcej informacji