Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Uzyskaj dostęp do ustawień DNS w Plesk dla mojego konta hostingu Windows

Jeśli wymagana jest zmiana serwerów DNS hostowanej domeny, można uzyskać dostęp do menedżera serwerów DNS za pośrednictwem konta hostingowego.

  1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
  2. Kliknij Hosting internetowy.
  3. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj.
  4. Kliknij Plesk Admin .
  5. Kliknij pozycję Menedżer DNS GoDaddy.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z narzędzia Menedżer DNS, patrz Zarządzanie rekordami DNS.