Zarządzany system WordPress Pomoc

Uzyskiwanie dostępu do witryny testowej


Krok 3 z serii Pierwsze kroki z witryną testową.

Możesz uzyskać dostęp do witryny testowej Managed WordPress w celu edytowania zawartości witryny bez wpływania na aktywną witrynę.

Witryna testowa będzie zawierać zawartość z momentu, gdy po raz ostatni zapisano zmiany w witrynie testowej lub gdy po raz ostatni pobrano zawartość z aktywnej witryny do witryny testowej.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
  3. Dla witryny, dla której chcesz uzyskać dostęp do witryny testowej, wybierz opcję Ustawienia z menu ikona menu.
    Wybierz Ustawienia
  4. W sekcji Witryna testowa wybierz Działania.
  5. W menu wybierz opcję Edytuj witrynę testową.
    Wybierz Edytuj witrynę testową

Po zapoznaniu się ze sposobem uzyskiwania dostępu do witryny testowej możesz rozpocząć wprowadzanie wymaganych zmian w witrynie. Dalej dowiesz się, jak wyświetlić witrynę testową.