Wersje oprogramowania zainstalowanego na kontach hostingu Linux, hostingu Windows i Zarządzanego systemu WordPress

Zestaw oprogramowania instalowanego na koncie hostingowym jest uzależniony od jego typu.

Hosting Linux z oprogramowaniem cPanel

Składnik Wersja
Apache 2.4.33
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.47
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3 (domyślna)
7.4
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.8.3
Python 2.6.6
Zend 3.2.0

Hosting Windows z oprogramowaniem Plesk

Zasady ochrony prywatności
Składnik Wersja
MS Windows Server 2012/2012 R2
ASP 3.0 (VBScript wersja 5.8)
ASP.NET 2.0 (obsługa także dla wersji 3.0 i 3.5)
4.0 (obsługa także dla wersji 4.5)
4.6.2
cURL 5.6.40 (PHP 5.6)
7.3.3 (PHP 7.3)
IIS 8.0/8.5
MSSQL Europa i Azja: MSSQL 2014
Ameryka Północna: MSSQL 2012 lub 2014
tylko Starter Plesk: oprogramowanie MSSQL nie jest obsługiwanie
MySQL 5.5.43
.NET Core 1
1.1
2.0
PHP 5.6 i 7.3