Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Pomoc

Windows: Generowanie żądania podpisania certyfikatu dla certyfikatu podpisywania kodu lub sterowników

Uwaga: Od 1 czerwca 2021 r. GoDaddy nie będzie już wystawiać ani odnawiać certyfikatów podpisywania kodu ani certyfikatów podpisywania sterowników. Jeśli masz już certyfikat podpisywania kodu lub podpisywania sterowników, od 1 czerwca 2021 r. nie będzie można go ponownie wygenerować. Wszystkie certyfikaty wydane przed 1 czerwca 2021 r. pozostaną ważne do momentu wygaśnięcia.

Aby uzyskać certyfikat podpisywania kodu lub podpisywania sterowników dla systemu Windows, konieczne jest przesłanie nam żądania podpisania certyfikatu (CSR) wygenerowanego za pomocą urządzenia używanego do podpisywania kodu. Dane zawarte w tym pliku posłużą nam do sprawdzenia żądania, a także przekazywania odpowiednich informacji użytkownikom pobierającym kod bądź sterownik.

Jeżeli korzystasz z systemu Windows 7, możesz wygenerować CSR za pomocą aplikacji Microsoft Management Console (mmc.exe).

Uwaga: Ważne jest, aby wygenerować CSR z poziomu lokalnego urządzenia, a nie serwera sieci Web używanego do hostowania pliku.

Przystawka do dodawania certyfikatów do MMC

 1. W polu wyszukiwarki systemu Windows wpisz tekst „mmc”, a następnie kliknij odnalezioną pozycję, aby uruchomić aplikację Microsoft Management Console.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/usuń przystawkę.
 3. Kliknij najpierw pozycję Certyfikaty, a następnie przycisk Dodaj.
 4. Wybierz pozycję Konto komputera, po czym kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz pozycję Komputer lokalny, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 6. Kliknij OK.

Generowanie CSR i klucza prywatnego

 1. W aplikacji MMC rozwiń najpierw pozycję Certyfikaty (Komputer lokalny), a później Osobisty.
 2. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Certyfikaty, po czym przejdź do następujących menu: Wszystkie zadania > Operacje zaawansowane > Utwórz żądanie niestandardowe.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij pozycję Zasady rejestracji usługi Active Directory.
 5. W sekcji Szablony kliknij pozycję Serwer sieci Web.
 6. Upewnij się, że dla opcji Format żądania wybrano ustawienie PKCS #10, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok elementu Szczegóły, po czym kliknij pozycję Właściwości.
 8. Z menu Typ wybierz podane poniżej wartości, wpisz odpowiednie informacje w polu Wartość, a następnie kliknij przycisk Dodaj:
  Typ Wartość
  Nazwa powszechna Nazwa firmy lub organizacji
  Organizacja Nazwa firmy lub organizacji
  Lokalizacja Adres firmy lub organizacji
  Województwo Województwo, w którym znajduje się siedziba firmy lub organizacji
  Kraj Kraj, w którym znajduje się siedziba firmy lub organizacji
 9. Kliknij kartę Ogólne, po czym wpisz nazwę w polu Przyjazna nazwa — można będzie posługiwać się nią w odniesieniu do certyfikatu.
 10. Przejdź do karty Klucz prywatny, kliknij pozycję Typ klucza, po czym zaznacz opcję Klucz prywatny można eksportować.
 11. Kliknij najpierw przycisk OK, a następnie Dalej.
 12. Używając przycisku Przeglądaj, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, wprowadź odpowiednią wartość w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Żądanie podpisania certyfikatu będzie teraz przechowywane w pliku zapisanym na urządzeniu lokalnym.

W ramach opisanej operacji tworzony jest też klucz prywatny, który będzie potrzebny później do utworzenia pliku PFX wymaganego do podpisania kodu lub sterownika.

Następny krok