Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Włącz obsługę skryptów SSI dla mojego konta hostingu w systemie Windows

Plesk zapewnia natywną obsługę skryptów dołączanych po stronie serwera dla plików SHTML, HTML i HTM.

Aby włączyć obsługę SSI dla plików HTML i HTM

  1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
  2. Kliknij Hosting internetowy.
  3. Kliknij przycisk Zarządzaj obok konta, z którego chcesz skorzystać.
  4. Obok domeny, której chcesz użyć, kliknij Ustawienia hostingu .
  5. W sekcji Web Scripting and Statistics wybierz zarówno obsługę SSI, jak i (użyj SSI dla plików *.htm, *.html) .
  6. Kliknij przycisk OK.

Jeśli skrypty SSI nadal nie działają, może być konieczne dodanie następującego modułu obsługi do sekcji he system.webServer pliku Web.config :

handlery > add name = "SSINC-html" path = "*. html" verb = "*" modules = "ServerSideIncludeModule" resourceType = "Plik" requireAccess = "Skrypt" / > /handlers >