Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Włącz ochronę Hotlink w hostingu Windows

Aby uniemożliwić innym witrynom korzystanie z przepustowości poprzez bezpośrednie tworzenie łączy do plików na Twoim koncie hostingu Windows, włącz ochronę Hotlink w Plesk.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu systemu Windows, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz Plesk Administrator.
  4. Na stronie głównej Plesk wybierz opcję Ochrona Hotlink .

    Uwaga: Jeśli nie widzisz żadnych ikon, na środku strony wybierz Pokaż więcej, a następnie wybierz Ochrona Hotlink .

  5. W sekcji Narzędzia wybierz Włącz .

Więcej informacji