Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

Zarządzany system WordPress Pomoc

Włączanie SSH

Na koncie hostingowym z usługą Zarządzany system WordPress możesz włączyć bezpieczną komunikację z użyciem protokołu SSH. Protokół SSH umożliwia nawiązywanie bezpiecznego połączenia z kontem hostingowym w celu przesyłania i przenoszenia plików oraz wykonywania poleceń z użyciem konsoli systemu Linux.

Uwaga: W przypadku usługi hostingowej Zarządzany system WordPress komunikacja SSH jest dostępna wyłącznie dla kont Deluxe, Ultimate, Programista i Pro. Nie jest dostępna zaś dla kont Podstawowy.

  1. Zaloguj się na konto firmy GoDaddy.
  2. Na stronie My Products (Moje produkty) kliknij znajdujący się obok pozycji Managed WordPress Websites (Witryny Zarządzanego systemu WordPress) przycisk Manage All (Zarządzaj wszystkim).
  3. Na liście WordPress Sites (Witryny WordPress) kliknij ikonę z trzema kropkami danej witryny i z wyświetlonego menu wybierz pozycję Settings (Ustawienia).
  4. W przypadku planów Deluxe, Ultimate lub Developer: W sekcji Settings (Ustawienia) kliknij przełącznik SSH, aby wyświetlić opcję Enabled (Włączone) . Gotowe!

    W przypadku konta Pro (dostępnego wyłącznie w USA i Kanadzie) w sekcji Settings (Ustawienia) kliknij widniejący obok pozycji SFTP/SSH access (Dostęp SFTP/SSH) przycisk Manage (Zarządzaj), a następnie przejdź do następnego kroku.

  5. Kliknij przełącznik SFTP/SSH Access (Dostęp SFTP/SSH), aby go włączyć.
  6. Wprowadź nowe hasło , a następnie kliknij przycisk Zakończ konfigurację . Kiedy skończymy, zanotuj swoją nazwę hosta , nazwę użytkownika i hasło - będziesz używać tych poświadczeń do logowania się do innych aplikacji (takich jak FileZilla lub phpMyAdmin) do innych zadań.

Więcej informacji