Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wniosek organu ścigania o niepubliczne dane rejestrującego

Ze względu na ochronę prywatności dane osobowe zawarte w danych rejestracyjnych nie są już wyświetlane w naszej publicznej bazie danych WHOIS. Niniejsze zasady określają ogólne wytyczne dla organów ścigania dotyczące wnioskowania o dostęp do danych niepublicznych rejestrujących („NPRD”).

Niniejsze zasady nie naruszają podstawowych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) lub innymi podobnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ponadto niniejsze zasady nie zastępują standardowych wniosków o udostępnienie danych prawnych, takich jak wezwanie do sądu lub podobne orzeczenie sądu.

Kluczowe kwestie do rozważenia

 • Ważność wniosku : Wniosek o NPRD musi zostać złożony przez możliwy do zweryfikowania organ ścigania, taki jak organ ścigania lub agencja rządowa.
 • Podstawa prawna : Organ ścigania musi jasno wykazać podstawy prawne do zakwalifikowania ujawnienia NPRD zgodnie z artykułem 6 i artykułem 9 RODO lub podobnymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
 • Cel i proporcje : Organ ścigania musi wykazać, że dane są wymagane do zajęcia się poważnym zagrożeniem dla osób lub osób, do zbadania istniejących przestępstw lub do wykonania postępowania sądowego. We wniosku należy również wykazać, że dostęp do danych przeważa nad podstawowym prawem osoby, której dane dotyczą, do prywatności i standardowym procesem rzetelności.
 • Przetwarzanie danych NPRD : Będą Państwo odpowiedzialni za prawidłową utylizację NPRD w ciągu 30 dni od otrzymania NPRD lub gdy nie będziecie mogli już polegać na podanej podstawie prawnej; w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jak złożyć wniosek o NPRD

 1. Jeśli chcesz złożyć wniosek o NPRD, wyślij go na adres whoisrequest@godaddy.com .
 2. Po otrzymaniu wniosku GoDaddy rozpocznie dochodzenie i odpowie na zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
  • Żądania muszą dotyczyć tylko bieżących rejestracji domen. W ramach tego procesu nie udostępniamy historycznych ani zarchiwizowanych informacji o NPRD.
  • Żądania muszą zawierać dokładną nazwę domeny, której dotyczy przegląd. W ramach tego procesu nie realizujemy żądań częściowego dopasowania.
  • Żądania są sprawdzane i realizowane dla każdej domeny. Przy użyciu tego procesu nie udostępniamy wyników wyszukiwania obejmujących wiele powiązanych domen lub NPRD.
  • Nie udostępniamy żadnych dodatkowych danych kontaktowych poza następującymi danymi NPRD: nazwisko, adres, numer telefonu i adres e -mail rejestrującego.
 3. Jeśli GoDaddy stwierdzi według własnego uznania, że wniosek zawiera wystarczające podstawy prawne i jest proporcjonalny, wyślemy Ci do podpisania Umowę o dostępie do WHOIS, a po podpisaniu zapewnimy Ci ograniczony dostęp do żądanego NPRD.
  • Jeśli uznamy, że wniosek nie jest wystarczający lub nie ma nieproporcjonalnego wpływu na osoby, których dane dotyczą, odrzucimy Twoje żądanie. W takim przypadku najskuteczniejszym sposobem uzyskania danych jest wezwanie do sądu lub podobne orzeczenie sądowe.

Więcej informacji