Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wyeksportuj bazę danych MySQL w programie cPanel

Jeśli potrzebujesz kopii zapasowej bazy danych witryny, możesz wyeksportować ją w cPanel za pomocą narzędzia Kreator kopii zapasowych.

  1. Zaloguj się do GoDaddy strona produktu .
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy . Następnie obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W panelu konta hostingowego wybierz opcję Administrator cPanel .
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Pliki wybierz Kreator kopii zapasowych .
  5. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową .
  6. W obszarze Wybierz częściową kopię zapasową wybierz pozycję Bazy danych MySQL .
  7. Wybierz bazę danych, aby rozpocząć pobieranie.

Baza danych zostanie automatycznie pobrana na komputer lokalny.

Uwaga: Ta metoda eksportuje bazę danych w formacie pliku .sql.gz. Jeśli potrzebujesz formatu .sql, musisz rozpakować plik. Jeśli nie masz aplikacji, która rozpakowuje pliki .gz na komputerze, możesz przesłać plik do Menedżera plików , wyodrębnić go, a następnie pobrać w formacie .sql.

Więcej informacji