Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wyloguj się zdalnie z mojego konta GoDaddy

Wyloguj się zdalnie ze swojego konta GoDaddy, jeśli podejrzewasz, że ktoś włamał się na Twoje konto lub nie pamiętasz, czy wylogowałeś się ze współdzielonego urządzenia.

  1. Przejdź do strony Logowanie i kod PIN firmy GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Zarządzaj wszystkimi sesjami w obszarze Aktywne logowanie , aby wyświetlić wszystkie urządzenia i przeglądarki, które są zalogowane na Twoje konto.
    Kliknij Zarządzaj wszystkimi sesjami
  3. Wybierz opcję Wyloguj się, aby zostać wylogowanym z określonego urządzenia lub przeglądarki. Następnie ponownie wybierz opcję Wyloguj się w nowym oknie, aby potwierdzić. W ciągu 5 minut nastąpi wylogowanie z tego urządzenia lub przeglądarki.

Więcej informacji