Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wyświetl szczegóły bazy danych mojego konta hostingu w systemie Linux

Oto jak używać cPanel do wyświetlania szczegółów bazy danych, takich jak użytkownicy i rozmiar bazy danych, na koncie hostingu w systemie Linux.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, kliknij Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W Panelu konta kliknij obszar Administrator cPanel.
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Bazy danych kliknij Bazy danych MySQL . Strona Bazy danych MySQL pokazuje Twoje bieżące bazy danych i szczegóły dotyczące każdej z nich.

    Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją cPanel dotyczącą baz danych MySQL .

Powiązane czynności

Więcej informacji