Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Wyświetl wersję języka PHP w witrynie Hosting Windows

Wersję PHP możesz sprawdzić bezpośrednio przy użyciu panelu Plesk.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy , a następnie obok konta hostingu systemu Windows, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz Plesk Administrator.
  4. W obszarze Ustawienia PHP zobaczysz bieżący numer wersji PHP.
    Wyświetl wersję języka PHP

    Uwaga: hosting Plesk umożliwia korzystanie z różnych wersji języka PHP dla każdej domeny. Jeśli sprawdzasz wersję PHP dla wielu domen, musisz powtórzyć te kroki dla każdej domeny.

Następny krok