GoDaddy Pomoc

Wyświetlanie szczegółów planu Pomoc techniczna WP Premium

W tym artykule dowiesz się, jak wyświetlić szczegóły subskrypcji Pomocy technicznej WordPress Premium.

  1. Zaloguj się na swoje konto GoDaddy i otwórz panel Pomocy technicznej WordPress Premium (potrzebujesz pomocy przy otwieraniu swojego produktu?)
  2. Znajdź sekcję Szczegóły planu po prawej stronie panelu. Jeśli posiadasz wiele planów pomocy technicznej WP Premium, wybierz Szczegóły.

W tej sekcji możesz znaleźć następujące informacje:

  • Dostępne kredyty na usługi w danym miesiącu
  • Data odnowienia planu, a jednocześnie data zresetowania kredytów
  • Przycisk aktualizacji planu pomocy technicznej WP Premium
  • Poziom subskrypcji Pomocy technicznej WordPress Premium

Więcej informacji:

  • Zmiana planu Pomocy technicznej WordPress Premium na wyższy lub niższy.