Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zaimportuj bazę danych MySQL w programie cPanel

Jeśli masz kopię zapasową bazy danych witryny w formacie .sql lub .sql.gz, możesz zaimportować ją do swojej witryny w cPanel za pomocą narzędzia Kreator kopii zapasowych.

 1. Zaloguj się do GoDaddy strona produktu .
 2. Wybierz opcję Hosting internetowy . Następnie obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
  kliknij Zarządzaj
 3. W panelu konta hostingowego wybierz opcję Administrator cPanel .
 4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Pliki wybierz Kreator kopii zapasowych .
 5. Wybierz opcję Przywróć .
 6. Wybierz Bazy danych MySQL .
 7. Wybierz opcję Wybierz plik .
 8. Na komputerze lokalnym znajdź i wybierz plik, który chcesz zaimportować.
 9. Wybierz Prześlij . Ukończenie importu może zająć kilka minut.

Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zakończeniu importu bazy danych.

Więcej informacji