Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zainstaluj aplikacje internetowe na moim koncie hostingu w systemie Linux

Kiedy nadejdzie czas, aby dodać aplikacje internetowe (takie jak WordPress lub Joomla) do konta hostingu w systemie Linux, wykonaj następujące kroki, aby użyć programu Installatron.

Uwaga: Masz witrynę z innym hostem? Jeśli przenosisz witrynę do GoDaddy, możesz zaoszczędzić trochę czasu, importując aplikacje, których już używasz z tej witryny .

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W panelu konta, w sekcji Witryny , poniżej domeny wybierz opcję Zainstaluj aplikację .
    wybierz zainstaluj aplikację
  4. W przeglądarce aplikacji Installatron wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować. Zostanie wyświetlona strona z informacjami o tej aplikacji.
  5. Wybierz + zainstaluj tę aplikację . Jeśli zdecydujesz się nie instalować tej aplikacji, wybierz przycisk Wstecz w przeglądarce i powtórz poprzedni krok.
  6. Wypełnij pola i opcje, a następnie wybierz + Zainstaluj .

Więcej informacji