Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zainstaluj certyfikat SSL przy użyciu funkcji AutoSSL na moim hostingu w systemie Linux

Dodaliśmy AutoSSL, funkcję cPanel, która okresowo skanuje Twoje konto cPanel i automatycznie instaluje darmowy certyfikat DV SSL (lub odnawia wygasłe certyfikaty) w domenach, które spełniają wymagania instalacji. W razie potrzeby można też ręcznie uruchomić usługę AutoSSL.

Wymagania: Aby usługa AutoSSL działała w Twojej domenie, musisz:
Uwaga: usługa AutoSSL jest zawarta w większości planów hostingowych dla systemu Linux. Możesz wyświetlić nasze Witryna szczegóły na .
  1. Zaloguj się do GoDaddy strona produktu .
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy . Następnie obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz opcję Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W panelu konta hostingowego wybierz opcję Administrator cPanel .
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Zabezpieczenia wybierz Status SSL/TLS .
  5. Zaznacz pola wyboru dla żądanych domen lub zaznacz górne pole wyboru, aby wybrać wszystkie.
  6. Wybierz Uruchom AutoSSL .

Komunikat o powodzeniu potwierdzi pomyślne zainstalowanie certyfikatu SSL. Twoje certyfikaty AutoSSL zostaną automatycznie odnowione.

Powiązane czynności

Więcej informacji