Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zakończ procesy PHP na moim koncie hostingowym w systemie Linux

Może być konieczne zakończenie procesów PHP na koncie hostingu w systemie Linux - na przykład w celu zarządzania niekontrolowanymi skryptami lub uzyskania pliku inicjującego PHP.

Uwaga: Zakończenie procesu przerywa wszystkie bieżące połączenia z procesem. Wszyscy użytkownicy połączeni z procesem będą musieli ponownie się połączyć.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Oprogramowanie wybierz Wybierz wersję PHP .
  5. Poniżej selektora PHP | Rozszerzenia , obok wersji PHP wybierz bieżącą wersję, wybierz inną wersję z listy, a następnie wybierz Ustaw jako bieżącą . Na przykład, jeśli bieżąca wersja to 8.1, wybierz 8.0.
  6. Powtórz poprzedni krok, ale wybierz używaną wcześniej wersję i nie zapomnij wybrać opcji Ustaw jako bieżącą .

Więcej informacji