Odsprzedawca podstawowy i odsprzedawca Pro Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zaktualizuj nazwy domen sprzedawane w witrynie sklepu sprzedawcy

Witryna sklepu odsprzedawcy domyślnie obejmuje wszystkie nazwy domen najwyższego poziomu (TLD) i międzynarodowe domeny TLD (ccTLD) . Możesz zrezygnować z oferowania i przenoszenia określonych nazw domen.

  1. Zaloguj się do Centrum kontroli odsprzedawców (użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy).
  2. Wybierz Ceny .
  3. W sekcji Domeny wybierz Domeny najwyższego poziomu .
  4. Aby wyrazić zgodę i zaoferować rejestrację lub przeniesienie określonych domen najwyższego poziomu, zaznacz pola wyboru. Aby zrezygnować, usuń zaznaczenie pól wyboru. Zmiany zostaną zapisane automatycznie i zostaną wyświetlone w witrynie sklepu w ciągu godziny.
    wybierz odpowiednie pole wyboru

Po ustaleniu cen domen możesz zauważyć, że niektóre z nich mają wyższe ceny niż inne. Ogólnie rzecz biorąc, gdy rejestr domen uzna domenę za bardziej popularną lub wartościową, ma wyższą cenę.

Uwaga: Niektóre domeny ccTLD nie są dostępne do przeniesienia lub nie są zgodne z niestandardowymi serwerami nazw.

Więcej informacji