GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zaktualizuj ustawienia formatu wiadomości e -mail w programie Outlook (Windows)

Zaktualizuj domyślne ustawienia formatu wiadomości e -mail do formatu HTML, aby wiadomości wychodzące były zgodne z innymi klientami poczty e -mail. Niezgodne wiadomości e -mail mogą zawierać załącznik o nazwie winmail.dat dodawany do wiadomości wychodzących. Nie są szkodliwe, ale mogą powodować zamieszanie, ponieważ nie są rozpoznawane przez innych klientów poczty e -mail. Zmiana domyślnego formatu wiadomości e -mail może uniemożliwić wyświetlanie załączników winmail.dat w wychodzącej wiadomości e -mail.

  1. Otwórz program Outlook .
  2. Wybierz Plik, a następnie Opcje .
    wybierz opcje
  3. Wybierz opcję Poczta .
  4. W obszarze Redagowanie wiadomości na liście Redaguj wiadomości w tym formacie wybierz pozycję HTML .
    wybierz HTML
  5. W dolnej części okna wybierz OK .

Więcej informacji