Studio GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zapisz paletę kolorów w GoDaddy Studio

Chcesz stworzyć spójność z kolorami Twojej marki? Jeśli zapiszesz paletę kolorów, będziesz mieć do niej łatwy dostęp we wszystkich projektach.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów PRO na urządzeniach mobilnych.

  1. Zaloguj się do aplikacji GoDaddy Studio.
  2. Utwórz projekt lub edytuj istniejący projekt .
  3. Naciśnij ikonęIkona warstw ikonę warstw .
  4. Naciśnij warstwę tła.
  5. Upewnij się, że na pasku koloru u dołu ekranu jest wybrana opcja Kolor .
  6. Dodaj kolory do swojej palety na jeden z następujących sposobów:
  7. Na pasku kolorów naciśnij strzałkę w górę po lewej stronie, aby otworzyć bibliotekę palet. Zostaniesz poproszony o zapisanie kolorów.
  8. Naciśnij Zapisz paletę i nadaj swojej palecie nazwę.

Aby zapisać paletę jako domyślną paletę kolorów:

  1. Naciśnij 3 kropki po prawej stronie palety.
  2. W wyświetlonym menu wybierz opcję Ustaw jako domyślną . Będzie to teraz domyślna paleta dla każdego nowego projektu, który utworzysz.

Powiązane informacje

Więcej informacji