Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zaplanuj spotkanie Microsoft Teams w aplikacji Outlook w sieci Web

Planując wydarzenie w kalendarzu programu Outlook, możesz dodać spotkanie w usłudze Teams. Po wysłaniu zaproszenia odbiorcy zobaczą szczegóły spotkania.

 1. Zaloguj się do programu Outlook w Internecie. Użyj adresu i hasła Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
 2. Wybierz po lewej stronieOutlook na ikonę kalendarza internetowego Kalendarz .
  Ikona kalendarza jest wyróżniona na czerwono na lewym pasku bocznym.
 3. Wybierz Nowe wydarzenie .
  Przycisk Nowe wydarzenie jest podświetlony na czerwono.
 4. Wprowadź tytuł wydarzenia, a następnie adresy e -mail uczestników. Przełącznik spotkania aplikacji Teams włączy się automatycznie.
  Uwaga: Jeśli włączysz, a następnie wyłączysz przełącznik spotkania aplikacji Teams przed wejściem do uczestników, nie włączy się on ponownie automatycznie.
  Zostanie otwarte okno Nowe wydarzenie z włączonym przełącznikiem spotkania usługi Teams.
 5. Wprowadź pozostałe szczegóły wydarzenia, a następnie wybierz opcję Wyślij .

Po wysłaniu zaproszenia zobaczysz szczegóły dotyczące dołączenia do spotkania wymienionego w wydarzeniu.