Pomoc

Domeny Pomoc

Zarządzanie administratorami kont nazw domen

Administratorzy mogą zarządzać domenami z osobnych kont bez bezpośredniego dostępu do danych rozliczeniowych ani Twojego konta.

Aby uzyskać informacje o roli administratora konta w konfigurowaniu dostępu do nazw domen, zapoznaj się z artykułem

.

UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko nazw domen. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu administratorów kont hostingu, zobacz artykuł

.

Oto sposób, w jaki możesz zapewnić administratorom kont możliwość zarządzania nazwami domen.

Dodawanie administratorów kont

Aby dodać administratorów kont

Pierwszym krokiem, by dać administratorom kont dostęp do ustawień nazwy domeny, jest zaproszenie ich do przyjęcia tej funkcji.

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. W sekcji Moje konto kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Administrator konta.
 4. Wypełnij pola administratora konta, a następnie kliknij Zaproś.

Nowy administrator konta otrzyma wiadomość e-mail z tematem „Zaproszenie do zarządzania zasobami dla: [Twoja nazwa]”. Wiadomość zawiera łącze pozwalające zaakceptować zaproszenie. Aby zaakceptować zaproszenie, nowy administrator konta musi utworzyć nowe konto lub zalogować się na istniejące.

Przyznawanie dostępu administratorom kont

Gdy administrator konta przyjmie zaproszenie, można mu przypisać domeny do zarządzania. Przypisywane nazwy domen możesz trzymać w osobnych folderach, by łatwo je przydzielać. W tym celu utwórz folder w Menedżerze domen z uprawnieniami administratora konta.

UWAGA: Aby nadać administratorom kont dostęp do DNS i edytować uprawnienia, potrzebny jest DNS Premium.

Aby przyznać dostęp administratorom kont

 1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
 2. Obok Domen kliknij Uruchom.
 3. W sekcji Opcje zaawansowane w obszarze Foldery kliknij Dodaj folder. Jeśli nie widzisz opcji zaawansowanych, kliknij małą strzałkę z lewej strony nazw domen.
 4. Nazwij folder i kliknij Przypisz administratora konta.

  UWAGA: Możesz też użyć istniejących folderów.

 5. Z listy Administrator konta wybierz administratora konta, który ma mieć dostęp do folderu, a następnie wskaż jedną z następujących opcji dostępu:
  • Dostęp administratora — zarządzaj następującymi funkcjami nazw domen: kontakty, serwery nazw, hosty, przekierowywanie domen, blokowanie/odblokowywanie, automatyczne odnawianie, anulowanie i poddomeny.
  • Dostęp niestandardowy — zarządzanie wyłącznie wybranymi usługami
  • Dostęp tylko do odczytu — tylko wyświetlanie nazw domen bez zarządzania jakimikolwiek funkcjami
  • Brak — bez dostępu administratora konta do danego folderu
 6. Kliknij OK.

Przypisywanie nazw domen administratorom kont

Gdy administratorzy kont uzyskają dostęp do folderów, mogą zarządzać przypisanymi do nich nazwami domen.

Aby przypisać nazwy domen administratorom kont

 1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
 2. Obok Domen kliknij Uruchom.
 3. Najedź nad folder zawierający nazwy domen, które chcesz przypisać administratorowi konta. Z menu rozwijanego wybierz Edytuj.
 4. Wybierz konto administratora i uprawnienia folderu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

UWAGA: Aby dodać domeny do folderu, musisz najpierw utworzyć folder. Po utworzeniu przejdź do ekranu Wszystkie domeny w menedżerze domen i zaznacz domeny, które mają się znaleźć w folderze. Następnie wybierz Organizuj i Dodaj do folderu.

Przypisywanie ról administratorom kont

Administratorom kont można przypisać zdefiniowane przez siebie profile dostępu.

 • Administrator — jest to najwyższy poziom dostępu. Administrator konta może pełnić dowolne zdefiniowane role.
 • Dostęp niestandardowy — określ role, którymi powinien dysponować administrator konta:
  • Kontakty — administrator konta może modyfikować informacje kontaktowe w odniesieniu do powierzonych nazw domen oraz informacje dotyczące wymagań programu Nexus w odniesieniu do nazw domen .us.
  • Serwery nazw — administrator konta może modyfikować informacje dotyczące serwerów nazw powierzonych nazw domen.
  • Hosty — administrator konta może modyfikować informacje zbiorcze dotyczące hostów powierzonych nazw domen.
  • Przekierowywanie domen — administrator konta może modyfikować ustawienia dotyczące przekierowywania powierzonych nazw domen.
  • Automatyczne odnawianie — administrator konta może uaktywniać funkcję automatycznego odnawiania powierzonych nazw domen po ich wygaśnięciu.
  • Anulowanie — administrator konta może anulować powierzone nazwy domen.
  • Poddomeny — administrator konta może zarządzać ustawieniami poddomen w odniesieniu do powierzonych nazw domen.
 • Tylko do odczytu — administrator konta może wyświetlać informacje dotyczące powierzonych nazw domen, lecz nie może wprowadzać zmian.

Usuwanie administratorów kont

Przy użyciu ustawień konta można odebrać administratorom kont dostęp do nazw domen.

 1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
 2. W sekcji Moje konto kliknij Ustawienia, a następnie Administrator konta.
 3. W menu Administrator konta wybierz administratora, którego chcesz usunąć i kliknij Odwołaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.