Zabezpieczenia witryn i kopie zapasowe Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmiana adresu IP serwera hostingowego w zaporze aplikacji sieci Web (WAF)

  Wymagania: Jeśli zakupiono usługę Zabezpieczenia witryn po 14 listopada 2023 r., Przewiń w dół, aby znaleźć nową procedurę.
Uwaga:Czy w Twoim WAF/CDN brakuje funkcji? Oto, co musisz wiedzieć .

Jeżeli postanowisz zmienić dostawcę hostingu albo Twój dostawca hostingu zmieni adres IP kierujący do Twojego serwera sieci Web, musisz zaktualizować adres IP hostingu w panelu usługi Zabezpieczenia witryn.

 1. Przejdź do strony strona produktu GoDaddy.
 2. W sekcji Zabezpieczenia witryn i kopie zapasowe wybierz opcję Zarządzaj obok konta usługi Zabezpieczenia witryn, którym chcesz zarządzać.
 3. W obszarze Zapora wybierz opcję Szczegóły .
 4. Wybierz opcję Ustawienia.
 5. Wybierz Hosting IP Address (Adres IP hostingu).
 6. Wpisz otrzymany adres IP i wybierz opcję Dodaj adres .
  dodać adres IP
 7. Po dodaniu nowego adresu musisz usunąć stary adres IP. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie starego adresu IP, a następnie wybierz opcję Usuń wybrane .

Aktualizacja konfiguracji WAF po usunięciu starego adresu IP może zająć do 20 minut.

Wymagania: Jeśli zawartość nowego adresu IP hostingu różni się od starego, musisz wyczyścić pamięć podręczną WAF.

Wyczyść pamięć podręczną WAF

 1. Wybierz Wydajność z panelu Zapora.
  Wydajność
 2. Wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną .
  Wyczyść pamięć podręczną
 3. Wybierz przycisk Wyczyść pamięć podręczną .
  Przycisk Wyczyść pamięć podręczną
Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej może minąć do 20 minut, zanim WAF wskaże nowy adres IP hostingu.

  Wymagania: Jeśli zakupiono usługę Zabezpieczenia witryn po 14 listopada 2023 r., Użyj poniższej procedury.

Zmień adres IP hostingu w WAF

 • Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 • Obok pozycji Zabezpieczenia witryn i kopie zapasowe wybierz opcję Zarządzaj wszystkim .
 • W obszarze Zapora wybierz opcję Szczegóły .
 • W obszarze Ochrona wybierz Zmień adres IP hostingu .

 • Opcja edycji adresu IP hostingu w panelu zapory.
 • Wpisz lub wklej nowy adres IP hostingu, a następnie wybierz opcję Zapisz. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat „Zapisano adres IP hostingu”.
 • Więcej informacji