Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Pomoc

Zmiana nazwy domeny WordPress podczas przenoszenia witryny do nowej lokalizacji

Blog WordPress® można przenieść z jednego serwera na inny na kilka sposobów. Tej metody należy używać tylko w przypadku zmiany nazwy domeny, w której hostowany jest blog WordPress, albo podczas przenoszenia witryny na nowy serwer lub host.

Jeśli przenosisz witrynę, ale używasz tej samej nazwy domeny, patrz Przenoszenie dużych witryn WordPress do firmy GoDaddy.

Jeśli po prostu chcesz zmienić nazwę domeny WordPress, patrz Zmiana nazwy domeny WordPressa.

Jeśli aplikację WordPress® zainstalowano w nieprawidłowym katalogu na serwerze, patrz Move my WordPress site to a different directory in Web & Classic Hosting.

Aby rozpocząć, należy skonfigurować system WordPress na koncie hostingu. Po skonfigurowaniu serwisu WordPress należy wyeksportować istniejący blog i bazę danych, a następnie zaimportować je na nowy serwer. Aby zakończyć proces, należy zaktualizować plik wp-config.php i naprawić wszystkie uszkodzone łącza w witrynie.

1. Eksportowanie i pobieranie bloga z serwera

Aby wyeksportować blogi WordPress i pobrać je z bieżącego hosta, musisz wykonać kopię zapasową istniejącej bazy danych i mieć dostęp do plików systemu WordPress na dotychczas używanym serwerze.

Aby wyeksportować i pobrać blog z serwera

 1. Zidentyfikuj bazę danych używaną przez blog WordPress, a następnie utwórz jej kopię zapasową w pliku SQL. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz witrynę WordPress Codex.
 2. Nawiąż połączenie z dotychczas używanym kontem hostingu, używając protokołu FTP (File Transfer Protocol). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz What is File Transfer Protocol (FTP)?
 3. Pobierz całą zawartość folderu wordpress na komputer.

2. Importowanie i przesyłanie witryny WordPress na nowy serwer

Aby zaimportować i przekazać blog WordPress na nasze serwery, musisz mieć dostęp do nowego serwera hostingu i bazy danych.

Aby zaimportować i przesłać blog WordPress do nowej lokalizacji

 1. Połącz się z nowym kontem hostingu przez FTP.
 2. Prześlij zapisaną zawartość folderu wordpress, zastępując istniejącą zawartość.
 3. Utwórz nową bazę danych MySQL. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Tworzenie baz danych MySQL lub MS SQL.
 4. Zapisz nazwę bazy danych, nazwę hosta i użyte hasło.
 5. Przywróć zapisany plik SQL do nowej bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Importowanie plików SQL do baz danych SQL.

3. Aktualizowanie pliku wp-config.php

Aby przywrócić działanie witryny, należy zaktualizować plik wp-config.php przy użyciu nowej nazwy domeny.

Aby zaktualizować plik wp-config.php

 1. Używając edytora konta hostingu, otwórz plik wp-config.php.
 2. Dodaj do pliku dwa poniższe wiersze, gdzie example.com stanowi prawidłową lokalizację witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz witrynę WordPress Codex.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Znajdź sekcję, która przypomina poniższy przykład:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
 4. Wprowadź informacje o bazie danych w następujących sposób:
  • putyourdbnamehere to nazwa bazy danych MySQL
  • usernamehere to nazwa użytkownika bazy danych MySQL
  • yourpasswordhere to hasło bazy danych MySQL
  • localhost to nazwa hosta MySQL
 5. Zapisz modyfikacje.

4. Naprawianie uszkodzonych łączy po przeniesieniu witryny WordPress

Ostatnią czynnością jest usunięcie nieaktualnych ścieżek łączy z witryny.

Aby naprawić uszkodzone łącza po przeniesieniu witryny WordPress

 1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
 2. W menu Wtyczki kliknij Dodaj nową.
 3. Wprowadź Search and replace, a następnie kliknij Szukaj wtyczek.
 4. Znajdź wtyczkę Search and Replace i kliknij Zainstaluj teraz.
 5. Kliknij OK.
 6. Kliknij Aktywuj wtyczkę.
 7. W menu Narzędzia kliknij Search and Replace.
 8. Wprowadź adres URL starej witryny w polu Szukaj. Na przykład http://olddomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 9. Wprowadź adres URL nowej witryny w polu Zastąp. Na przykład http://newdomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 10. Wybierz Wszystkie i kliknij Idź.
 11. Używając edytora konta hostingu, otwórz plik wp-config.php, a następnie usuń dwa następujące wiersze:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

Uwaga: Dla wygody użytkowników dostarczamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zalecamy ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej, ani nie ponosimy odpowiedzialności za działanie bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.