GoDaddy Pomoc

Zmiana nazwy domeny WordPressa podczas przenoszenia witryny do nowej lokalizacji

Witrynę WordPress można przenieść z jednego serwera na inny na kilka sposobów. Tej metody należy używać tylko w przypadku zmiany nazwy domeny, w której hostowana jest witryna WordPress, albo podczas przenoszenia witryny na nowy serwer lub host.

Uwaga:Jeśli po prostu chcesz zmienić nazwę domeny WordPressa, patrz Zmiana domeny w systemie WordPress.

Aby rozpocząć, należy skonfigurować system WordPress na koncie hostingu. Po skonfigurowaniu systemu WordPress należy wyeksportować istniejącą witrynę i bazę danych, a następnie zaimportować je na nowy serwer. Aby zakończyć proces, należy zaktualizować plik wp-config.php i naprawić wszystkie uszkodzone łącza w witrynie.

Eksportowanie i pobieranie witryny z serwera

Aby wyeksportować witrynę WordPress i pobrać je z bieżącego hosta, musisz wykonać kopię zapasową istniejącej bazy danych i mieć dostęp do plików systemu WordPress na dotychczas używanym serwerze.

 1. Zidentyfikuj bazę danych używaną przez witrynę WordPress, a następnie utwórz jej kopię zapasową w pliku SQL. Aby uzyskać więcej informacji, patrz oficjalna dokumentacja systemu WordPress.
 2. Nawiąż połączenie z dotychczas używanym kontem hostingu, używając protokołu FTP (File Transfer Protocol). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest FTP?
 3. Pobierz całą zawartość folderu wordpress na komputer.

Importowanie i przesyłanie witryny WordPress do nowej lokalizacji

Aby zaimportować i przesłać witrynę WordPress na nasze serwery, musisz mieć dostęp do nowego serwera hostingu i bazy danych.

 1. Połącz się z nowym kontem hostingu przez FTP.
 2. Prześlij zapisaną zawartość folderu wordpress, zastępując istniejącą zawartość.
 3. Utwórz nową bazę danych MySQL (cPanel / Plesk).
 4. Zapisz nazwę bazy danych, nazwę hosta i użyte hasło.
 5. Przywróć zapisany plik SQL do nowej bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Importowanie plików SQL do baz danych SQL.

Aktualizacja pliku wp-config.php

Aby przywrócić działanie witryny, należy zaktualizować plik wp-config.php przy użyciu nowej nazwy domeny.

 1. W aplikacji FTP otwórz plik wp-config.php.
 2. Dodaj do pliku dwa poniższe wiersze, gdzie example.com stanowi prawidłową lokalizację witryny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz oficjalna dokumentacja systemu WordPress.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Znajdź sekcję, która przypomina poniższy przykład:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  $table_prefix = 'prefiks_tabeli';
 4. Wprowadź informacje o bazie danych w następujących sposób:
  • putyourdbnamehere: zastąp nazwą bazy danych MySQL.
  • usernamehere: zastąp nazwą użytkownika bazy danych MySQL.
  • yourpasswordhere: zastąp hasłem bazy danych MySQL.
  • localhost: zastąp nazwą hosta bazy danych MySQL.
  • prefiks_tabeli z poprawnym prefiksem tabeli.
   Uwaga: Jeśli Twoja witryna jest hostowana na Managed WordPress, wiersz z nazwą hosta powinien mieć następującą strukturę: define('DB_HOST', 'nazwa_hosta:numer_portu'); Należy zastąpić nazwa_hosta poprawną nazwą hosta MySQL i numer_portu poprawnym numerem portu.
 5. Zapisz zaktualizowany plik wp-config.php.

Naprawianie uszkodzonych łączy po przeniesieniu witryny WordPress

Ostatnią czynnością jest usunięcie nieaktualnych ścieżek łączy z witryny.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. Z menu Wtyczki wybierz Dodaj nową .
 3. Wpisz Better Search Replace.
 4. Znajdź wtyczkę Better Search Replace i wybierz opcję Zainstaluj teraz.
 5. Po zainstalowaniu wtyczki wybierz Aktywuj .
 6. Z menu Narzędzia wybierz opcję Lepsze wyszukiwanie Zastąp .
 7. Wprowadź adres URL starej witryny w polu Szukaj. Na przykład http://olddomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 8. Wprowadź adres URL nowej witryny w polu Zastąp. Na przykład http://newdomainexample.com (bez ukośnika na końcu).
 9. Wybierz wszystkie tabele bazy danych w polu Wybierz tabele .
 10. Usuń zaznaczenie pola wyboru Uruchom jako cykl próbny.
 11. Wybierz opcję Uruchom wyszukiwanie/zamień, aby zastąpić adresy URL w bazie danych.
 12. W aplikacji FTP otwórz plik wp-config.php, a następnie usuń dwa następujące wiersze:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

Nazwa domeny zostały zmieniona i przeniesiono witrynę na nowy serwera lub host.

Więcej informacji