GoDaddy Pomoc

Zmiana ustawień PHP dla konta hostingu

Jeśli domyślne ustawienia PHP konta hostingu nie spełniają wymagań Twojej witryny lub aplikacji, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia PHP.

 1. Zapoznaj się z naszym artykułem o nazwie pliku dla inicjujących plików PHP i sprawdź, jak nazywa się taki plik dla Twojego konta hostingu. Na przykład, jeśli masz hosting w systemie Windows z oprogramowaniem Plesk, nazwa wspomnianego pliku to .user.ini.
 2. Odszukaj tę nazwę pliku w katalogu głównym Twojego konta. Jest to plik, który będziesz edytować w kolejnym kroku.

  Jeśli nie możesz odszukać tego pliku w katalogu głównym, skorzystaj z edytora tekstów (na przykład w oprogramowaniu cPanel możesz użyć Menedżera plików), aby utworzyć wspomniany plik i zapisz go w katalogu głównym. Upewnij się, że nazwa pliku jest dokładnie taka jak podana w naszym artykule.

 3. Edytuj plik: Hosting Linux cPanel | Hosting Windows Plesk | Hosting internetowy | Zarządzany system WordPress | VPS

  Przykład:

  
  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych ustawieniach PHP, zapoznaj się z dokumentacją PHP dotyczącą podstawowych dyrektyw w plikach php.ini.

 4. Wykonaj czynności niezbędne w celu wprowadzenia zmian.
 5. Skorzystaj z pliku phpinfo, aby potwierdzić, że zmiany zostały wprowadzone.

Więcej informacji

Powiązane produkty