Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień folder główny domeny pomocniczej w hostingu systemu Linux

Jeśli do konta hostingu w systemie Linux dodano nazwę domeny pomocniczej, w dowolnym momencie możesz zmienić jej folder główny.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel wybierz Domeny , a następnie wybierz Domeny dodatkowe .
  5. W sekcji Modyfikuj domenę dodatkową wybierz ołówek obok domeny, którą chcesz zmienić.
  6. Wprowadź nowy katalog główny dokumentu, zaczynając od katalogu głównego, a następnie wybierz Zmień . Nazwa domeny pomocniczej wyświetla teraz plik indeksu przesłany do tego folderu.

Powiązane czynności

Więcej informacji