Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień limity przesyłania w języku PHP dla mojego konta hostingu w systemie Linux

Oto jak możesz użyć cPanel, aby zmienić limit przesyłania PHP dla konta hostingu w systemie Linux. Domyślnie limit wynosi 32 MB.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Oprogramowanie wybierz Wybierz wersję PHP .
  5. W selektorze PHP cPanel | Strona rozszerzeń , w prawym górnym rogu wybierz Przełącz na opcje PHP .
  6. W selektorze PHP cPanel | stronie opcji , kliknij wartość parametru upload_max_filesize , wybierz nową wartość z menu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj .
  7. Wybierz wartość dla post_max_size , wybierz nową wartość z menu, a następnie wybierz Zastosuj .
  8. Kliknij przycisk Zapisz.

Więcej informacji