Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień moje hasło Workspace Email

Zmień hasło Workspace Email na stronie logowania do poczty internetowej. Jeśli jesteś administratorem Workspace Email, możesz także zresetować hasło poczty e -mail użytkownika.

  1. W obszarze roboczym Poczta internetowa internetowej, w obszarze Zaloguj się wybierz łącze umożliwiające znalezienie hasła.
    Potrzebujesz znaleźć hasło?
  2. Wpisz swój adres e -mail.
  3. Wybierz, w jaki sposób chcesz wysyłać instrukcje, a następnie wybierz opcję Wyślij wiadomość e -mail .
  4. Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze awaryjnego adresu e -mail i nie masz dostępu do Centrum kontroli obszaru roboczego, musisz wysłać wiadomość e -mail do administratora konta.

Dostarczenie wiadomości e -mail dotyczącej resetowania hasła może zająć do 30 minut. Po otrzymaniu wiadomości e -mail dotyczącej resetowania hasła postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

Więcej informacji