Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień nazwy plików na moim koncie hostingu w systemie Linux

Możesz zmienić nazwę dowolnego pliku przesłanego na konto hostingu w systemie Linux.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W lewym górnym rogu Panelu konta wybierz Menedżer plików .
    wybierz menedżera plików
  4. W menedżerze plików cPanel przejdź do pliku, który chcesz zmienić, wybierz plik, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę .
  5. Wprowadź nową nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter/Return.

Więcej informacji