Zarządzany system WordPress Pomoc

Zmień wersję PHP

Aby zmienić wersję PHP dla zarządzanego systemu WordPress, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Ostrzeżenie: Aktualizacja wersji PHP może spowodować problemy w Twojej witrynie. Możesz przetestować aktualizację, korzystając ze środowiska testowego.
 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty , obok pozycji Zarządzany system WordPress, wybierz opcję Zarządzaj wszystkim .
 3. Z menu Ikona menu wybierz opcję Ustawienia dla witryny, w przypadku której chcesz zmienić wersję PHP.
  Menu opcji witryny
 4. W sekcji Witryna produkcyjna, obok pozycji Wersja PHP wybierz opcję Zmień.
  Uzyskaj dostęp do opcji zmiany wersji PHP
 5. Wybierz z menu wersję PHP, na którą chcesz zmienić obecną, a następnie wybierz Zapisz zmiany.
  Wybierz wersję PHP
 6. Skorzystaj z pliku phpinfo, aby potwierdzić, że zmiany zostały wprowadzone.

Więcej informacji