Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Zmień wygląd przycisku akcji

Przyciski akcji mają na celu przyciągnięcie uwagi. Jeśli jednak masz zbyt wiele elementów, które wyglądają tak samo, odwiedzający mogą skanować obok nich. Zmień wygląd przycisków akcji, aby wyróżnić każdy z nich.

Aby zmienić wygląd głównego i pomocniczego przycisku:

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
  3. Wybierz Edytuj witrynę , aby otworzyć kreatora witryn.
  4. W panelu właściwości wybierz Motyw , a następnie Przyciski .
  5. Wybierz żądany wygląd przycisków głównych (używanych do działań dominujących, takich jak „Subskrybuj”) i przycisków pomocniczych (używanych do działań pomocniczych, takich jak „Dowiedz się więcej”).

Możesz także wybrać dopasowanie przycisków do koloru motywu witryny, czy nie.

Uwaga: Domyślnie wszystkie przyciski związane z handlem mają jednolity styl.

Więcej informacji