Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Zwiększanie limitu pamięci systemu WordPress

Podczas pracy z witryną WooCommerce może wystąpić problem, w przypadku którego zostaje wyświetlony monit o zwiększenie limitu pamięci systemu WordPress. Najłatwiejszym sposobem wykonania tego zadania jest zmodyfikowanie pliku wp-config.php.

Ostrzeżenie: Zawsze należy utworzyć kopię zapasową swojej witryny przed dokonaniem zmian w pliku wp-config.php.
 1. Uzyskaj dostęp do plików na koncie Zarządzanego systemu WordPress.
 2. Znajdź plik wp-config.php w katalogu głównym lub folderze.
 3. Kliknij dwukrotnie plik wp-config.php, aby go otworzyć.
 4. Wybierz Edytuj .
 5. Znajdź wiersz
  /* That's all, stop editing! Happy publishing. */
 6. Tuż powyżej wiersza z kroku 5 dodaj następujący kod:
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

 7. Przykładowy plik wp-config.php
 8. Wybierz przycisk Zapisz.

Więcej informacji