GoDaddy

Informacje dotyczące nazw domen .CA

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) (Kanadyjski Urząd Rejestracji Internetowej) to rejestr obsługujący nazwy domen .ca.

CIRA co jakiś czas przeprowadza audyt, by sprawdzić, czy nazwy domen spełniają wymogi kwalifikacyjne. Jeśli potwierdzenie spełniania wymogów kwalifikacyjnych nie będzie możliwe, CIRA może zwrócić się do Ciebie o podanie informacji potwierdzających. Należy wtedy przesłać żądane informacje w określonym czasie, aby uniknąć dezaktywowania nazw domen .ca.

Kto może rejestrować domeny .ca?

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może rejestrować domeny .ca znajdziesz w temacieRejestrowanie domeny .CA.

Wyjątki dotyczące transferów

CIRA ogranicza możliwość transferu domen przez pierwsze 65 dni od daty ich zarejestrowania.

Jeśli wszystkie warianty nazwy domeny nie zostaną przeniesione, transfer nie dojdzie do skutku.

  • Transfer nazwy domeny .ca musi zostać zainicjowany dla każdego jej wariantu (IDN).
  • Twój adres e-mail kontaktu administracyjnego na stronie Transfery oczekujące w Menedżerze domen jest widoczny jako nocontactsfound@secureserver.net, ponieważ nie mogliśmy uzyskać dostępu do Twoich danych kontaktowych w bazie WHOIS.
  • Zazwyczaj wysyłamy identyfikatory transakcji na adres e-mail kontaktu administracyjnego. W przypadku transferu domen .ca wysyłamy je na Twój adres e-mail zarejestrowany u nas.
  • Transfer trwa zazwyczaj od pięciu do siedmiu dni od momentu autoryzacji. W przypadku domen .ca transfer następuje jednak natychmiast po wprowadzeniu identyfikatora transakcji, kodu zabezpieczającego i autoryzacyjnego oraz kliknięciu przycisku Zakończ.

Jeśli nazwa domeny wygasła, masz 30 dni od daty wygaśnięcia na przeniesienie jej do nas. Aby przenieść do nas domenę .ca w ciągu tego 30-dniowego okresu, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

Rejestracja anonimowa i rejestracja chroniona

CIRA automatycznie stosuje własne reguły rejestracji anonimowej do nowych nazw domen .ca. W szczególności CIRA ogranicza dane osobowe widoczne w bazie WHOIS dla następujących kategorii prawnych:

  • Obywatele Kanady
  • Stali rezydenci
  • Przedstawiciele prawni
  • Rdzenni mieszkańcy

Jeśli nazwa domeny .ca została zarejestrowana przez osobę indywidualną, możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej, aby anulować lub ponownie dodać rejestrację anonimową.

**Odnowienia **

CIRA automatycznie odnawia nazwy domen .ca w dniu ich wygaśnięcia. Jeśli nie zapłacisz za odnowienie w ciągu 42 dni od daty wygaśnięcia, możesz spróbować odzyskać nazwę domeny .ca. Możesz wiązać się to z dodatkową opłatą. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacieOdzyskiwanie nazw domen, które wygasły.