GoDaddy

Informacje dotyczące nazw domen .UK

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019

Kod kraju .uk dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Wielką Brytanię.

W przypadku utraty danych uwierzytelniających logowania w rejestrze Nominet można odzyskać te dane w rejestrze Nominet za pomocą adresu e-mail, którego użyto podczas rejestrowania danej domeny.

Obsługa klienta

Firma GoDaddy zapewnia telefoniczną obsługę klienta w zakresie wszelkich zapytań, zgłoszeń i problemów. Większość z nich załatwianych jest od ręki podczas rozmowy na żywo z naszym nagradzanym zespołem obsługi klienta. Jeśli zachodzi konieczność przekazania sprawy dalej, większość takich zgłoszeń załatwiana jest w ciągu 72 godzin, chociaż zdarzają się wyjątki, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Jeśli zachodzi konieczność przekazania sprawy dalej, prosimy o zwrócenie się o to do naszego zespołu obsługi klienta, który zadziała w Twoim imieniu.

Wymagania dotyczące rejestracji

Nazwę domeny .uk może zarejestrować każdy, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, jednak w przypadku rejestrujących spoza Wielkiej Brytanii niezbędny będzie brytyjski adres do doręczeń. Adres ten musi być podany jako kontakt administracyjny przypisany do nazwy domeny. Ten wymóg nie obowiązuje w odniesieniu do nazw domen .co.uk ani .org.uk.

Numery skrzynek pocztowych nie będą akceptowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zasady rejestrowania nowych rozszerzeń domen .uk.

Ograniczenia odnawiania

Nazwy domen .uk są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Próbę automatycznego odnowienia podejmujemy na 14 dni przed datą wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę siedem dni przed terminem wygaśnięcia nazwy domeny, a następnie jeszcze jedną — dzień przed terminem wygaśnięcia nazwy domeny.

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie przed trzecią próbą naliczenia płatności, nie będzie można zarządzać domeną na koncie, dopóki nie zostanie odnowiona.

Wymagania dotyczące transferów przychodzących

Procedura transferu domen .uk w rejestrze Nominet jest nietypowa.

Aby rozpocząć transfer domeny .uk, musisz podjąć następujące kroki:

  1. Jeśli taka opcja jest dostępna w naszej witrynie, wykup transfer domeny .uk za 0 USD. (Transfer domeny .uk nie obejmuje bezpłatnego odnowienia na rok, ponieważ jest bezpłatny.)

  2. Skontaktuj się z obecnym rejestratorem i złóż wniosek o zmianę znacznika IPS na GODADDYUK. Transfer zostanie zakończony od razu po wprowadzeniu tej zmiany. 

Gdy wykonasz któreś z powyższych działań, wyślemy wiadomość e-mail na adres rejestrującego lub właściciela konta. W celu rozpoczęcia transferu domeny .uk wykonaj instrukcje podane w wiadomości e-mail.

Wymagania dotyczące transferów wychodzących

Aby przetransferować nazwę domeny .uk do innego rejestratora, skontaktuj się z działem pomocy technicznej i przekaż nam:

  1. Wniosek o przetransferowanie nazwy domeny. We wniosku podaj pełną nazwę domeny.

  2. Znacznik IPS z nazwą nowego rejestratora. (Każdemu rejestratorowi upoważnionemu do zarządzania nazwami domen .uk Nominet przypisuje znacznik IPS, w którym rozróżniana jest wielkość liter. Transfer nazwy domeny .uk wymaga uaktualnienia informacji dotyczących znacznika IPS.)

  3. Informacje niezbędne do weryfikacji konta (numer konta klienta lub nazwa użytkownika oraz kod PIN pomocy technicznej).

Wymagania dotyczące zmian w koncie

W przypadku przenoszenia nazwy domeny nie można zmienić imienia, nazwiska ani nazwy firmy rejestrującego.

Wymagania dotyczące aktualizacji danych kontaktowych

W przypadku zmiany informacji kontaktowych rejestrującego należy najpierw zaktualizować te dane w rejestrze Nominet. Gdy nowe informacje będą już widoczne w bazie danych Whois rejestru Nominet, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej w celu zaktualizowania informacji kontaktowych w naszej bazie danych.

W przypadku nazw domen .uk zmiana niektórych informacji kontaktowych może wiązać się z opłatą. Informacje na temat bezpłatnych i odpłatnych zmian znajdziesz na stronie Nominet dotyczącej transferów.

Na czas procesu weryfikacji do wniosku dotyczącego nazwy domeny przypisywany jest status o kodzie 254 („Procedura weryfikacji danych .UK”). Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące procesu weryfikacji danych kontaktowych podmiotu rejestrującego domenę .uk można znaleźć w temacie Weryfikowanie danych kontaktowych w procesie weryfikowania danych rejestrującego domenę .UK.

W przypadku dalszych pytań lub uwag dotyczących domen .uk prosimy o kontakt pod adresem ukverify@godaddy.com.

Anulowanie domeny

Zgodnie z wymaganiem rejestratora Nominet, nazwę domeny .UK może anulować wyłącznierejestrujący. Domenę .UK należy anulować wyłącznie wtedy, jeśli mamy pewność, że nie będzie nam już dłużej potrzebna. Po złożeniu takiego wniosku, nie można go już wycofać. W przypadku złożenia wniosku o anulowanie, domena .UK zostanie usunięta z rejestru w dzień anulowania, przed północą. Od tej chwili, ta nazwa domeny .UK będzie dostępna dla każdego, kto zechce ją zarejestrować. Aby złożyć wniosek o anulowanie, zaloguj się do usług online.