GoDaddy

Informacje dotyczące nazw domen .US

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017

Kod kraju .us dla domen najwyższego poziomu (ccTLD) to rozszerzenie oznaczające Stany Zjednoczone.

Wymagania dotyczące rejestracji

Zgodnie z amerykańskimi wymaganiami Nexus, tylko osoby lub organizacje mające odpowiednie powiązanie ze Stanami Zjednoczonymi mogą rejestrować nazwy domen .us. Aby uzyskać prawo do zarejestrowania nazwy domeny .us, należy spełnić przynajmniej jedno z trzech poniższych wymagań:

  • Osoba fizyczna (i) będąca obywatelem lub stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub terytoriów zależnych lub (ii) osoba fizyczna, której głównym miejscem zamieszkania są Stany Zjednoczone Ameryki lub terytoria zależne tego kraju. 
  • Podmiot lub organizacja (i) posiadające osobowość prawną w jednym z pięćdziesięciu (50) stanów, w Dystrykcie Kolumbii lub na dowolnym terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych; lub (ii) podmiot lub organizacja powołane lub w inny sposób ustanowione na mocy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dystryktu Kolumbii lub dowolnego z terytoriów zależnych tego kraju.
  • Podmiot lub organizacja (w tym federalne, stanowe lub lokalne jednostki samorządowe Stanów Zjednoczonych oraz ich polityczne podjednostki), które działają na terenie Stanów Zjednoczonych w dobrej wierze.

Ograniczenia odnawiania

Nazwy domen .us są odnawiane przed ich datą wygaśnięcia. Data odnowienia zależy od tego, czy domena jest odnawiana automatycznie, czy ręcznie. Próba automatycznego odnowienia jest podejmowana pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia domeny. Jeśli próba odnowienia zakończy się niepowodzeniem, podejmiemy ponowną próbę 10. dnia miesiąca, a kolejną — 20. dnia miesiąca.

Jeśli nie uda nam się automatycznie odnowić nazwy domeny i nie odnowisz jej ręcznie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia, konieczne będzie przywrócenie domeny w rejestrze. Może się z tym wiązać opłata. Instrukcje dotyczące przywracania znajdziesz w temacieOdzyskiwanie nazw domen, które wygasły.

Na przykład: Twoja nazwa domeny .us wygasa 10 października. Jeśli nazwa domeny nie jest odnawiana automatycznie, można ją odnowić ręcznie do 20 września. W przypadku odnowień automatycznych spróbujemy odnowić tę nazwę domeny 1, 10 i 20 września.