GoDaddy

PRIVACY POLICY

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
Aby wyświetlić zarchiwizowane Zasady ochrony danych osobowych, kliknij tutaj.

GoDaddy dba o Twoją prywatność. Z tego powodu gromadzimy i używamy danych osobowych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla dostarczania światowej klasy produktów, usług, stron internetowych i aplikacji mobilnych (łącznie nazywanych „Usługami”). Dane osobowe użytkownika obejmują informacje takie, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Datę urodzenia
 • Adres e-mail
 • Inne gromadzone dane, które mogą pozwolić na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Klienta.

Nasze Zasady ochrony danych osobowych opisują sposób w jaki gromadzimy dane i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i dlaczego korzystamy z danych osobowych użytkowników. Opisują one również dostępne dla użytkowników możliwości uzyskiwania dostępu, aktualizowania i innych opcji kontrolowania przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Jeśli w dowolnym momencie będziesz mieć pytania dotyczące naszych praktyk lub którychkolwiek ze swoich praw opisanych poniżej, możesz skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych niejawnych („DPO”) i naszym specjalnym zespołem, który wspiera tę funkcję, pisząc na adres privacy@godaddy.com. Niniejsza skrzynka odbiorcza jest aktywnie monitorowana i zarządzana, abyśmy mogli zapewnić Ci obsługę, której możesz spokojnie zaufać.

Utworzyliśmy również Centrum zaufania, aby zapewnić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, łącza pozwalające szybko uzyskać dostęp do ustawień konta, instrukcje na temat korzystania z uprawnień przysługujących użytkownikowi oraz definicje kluczowych terminów i pojęć poruszanych w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy informacje, aby zapewniać najlepsze możliwe wrażenia z korzystania z Usług. Większość z danych, które Użytkownik prawdopodobnie uznaje za dane osobowe, gromadzimy od niego kiedy Użytkownik:

 1. tworzy konto lub kupuje dowolne z naszych Usług (np. informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej, identyfikator wydany przez państwo);
 2. zwraca się o pomoc do naszego nagradzanego zespołu obsługi klienta (np. numer telefonu);
 3. uzupełnia formularz kontaktowy lub zamawia biuletyny a także inne informacje od nas (np. pocztą elektroniczną); lub
 4. uczestniczy w konkursach i ankietach, stara się o pracę lub w inny sposób uczestniczy w działaniach przez nas promowanych, które mogą wymagać uzyskania informacji na temat Użytkownika.

Gromadzimy jednak również dodatkowe informacje dostarczając Użytkownikowi nasze Usługi, aby zapewnić niezbędne i optymalne wyniki. Metody ich gromadzenia mogą nie być dla Użytkownika oczywiste, dlatego też pragnęlibyśmy podkreślić i wyjaśnić poniżej nieco bardziej, na czym one polegają (ponieważ od czasu do czasu mogą się one zmieniać) i w jaki sposób działają:

W związku z korzystaniem z naszych usług gromadzimyinformacje dotyczące konta Użytkownika, takie jak numer konta, zakupy, daty odnowienia lub wygaśnięcia produktów, zapytania o informacje oraz zgłoszenia serwisowe i uwagi lub szczegóły objaśniające to, o co pytał Użytkownik i sposób udzielenia przez nas odpowiedzi.

Pliki cookie i podobne technologie stosowane na naszych stronach pozwalają nam śledzić zachowanie Użytkownika w sieci, kliknięte łącza, zakupione produkty, rodzaj urządzenia, z którego korzysta Użytkownik i gromadzić różnorodne dane, w tym dane analityczne, dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze świadczonych przez nas Usług. Dzięki temu możemy oferować lepiej dopasowane produkty, lepszy interfejs Użytkownika zarówno na stronach internetowych, jak i w aplikacjach na urządzenia mobilne oraz gromadzić i analizować informacje na temat działania naszych Usług oraz ulepszać je. Możemy również gromadzić informacje o lokalizacji Użytkownika (adres IP), co pozwala nam spersonalizować świadczone Usługi. W celu uzyskania dodatkowych informacji i poznania sposobów zarządzania technologiami, z których korzystamy, należy zapoznać się z Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Dane dotyczące korzystania z Usług są gromadzone automatycznie, kiedy Użytkownik korzysta z naszych Usług, włącznie z metadanymi, plikami dziennika, identyfikatorami plików cookie/urządzenia, czasem ładowania strony, czasem odpowiedzi serwera oraz przybliżonymi informacjami o lokalizacji, w celu zmierzenia wyników strony i usprawnienia naszych systemów, włącznie z optymalizacją rozdzielczości DNS, routingu sieci oraz konfiguracji serwera. Informacje te obejmują w szczególności dane dotyczące interakcji Użytkownika z funkcjami, treścią i łączami (również należącymi do osób trzecich, takimi jak wtyczki mediów społecznościowych) wchodzącymi w skład Usług, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i czas korzystania z Usług, informacje na temat konfiguracji oraz wtyczek przeglądarki, preferencje językowe i dane plików cookie, informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do Usług, w tym rodzaj urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia, identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzeń oraz dane o błędach.

Dane dodatkowe dotyczące Użytkownika możemy otrzymywać z innych źródeł, w tym z ogólnie dostępnych baz danych lub od stron trzecich, od których zakupiliśmy dane; w takim przypadku możemy łączyć te dane z już posiadanymi informacjami o Użytkowniku. Pozwala nam to aktualizować, rozbudowywać i analizować dokładność naszych rejestrów, identyfikować nowych klientów oraz oferować produkty i usługi, które mogą być dla Użytkownika interesujące. Jeżeli Użytkownik przekaże nam dane osobowe innych osób lub jeśli otrzymamy dane osobowe Użytkownika od innych osób, dane te wykorzystamy wyłącznie w konkretnym celu, w którym zostały nam przekazane.

Sposób, w jaki korzystamy z informacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować gromadzone dane i ograniczyć ich użycie wyłącznie do przypadków, w których (1) otrzymaliśmy stosowną zgodę, (2) jest to niezbędne do świadczenia zakupionych przez Użytkownika lub wykorzystywanych przez niego usług (3) wymagane lub dozwolone jest to w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub w innych zgodnych z prawem celach. Tego rodzaju wykorzystanie obejmuje następujące przypadki:

Dostarczanie, usprawnianie, aktualizowanie i ulepszanie Usług, które świadczymy na rzecz Użytkownika. Gromadzimy różne dane dotyczące zakupu naszych Usług przez Użytkownika oraz ich wykorzystania. Używamy tych informacji w następującym celu:

 • Ulepszanie i optymalizowanie działania i efektywności naszych Usług (ponownie, w tym naszych stron i aplikacji mobilnych)
 • Diagnozowanie problemów i identyfikowanie wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa, błędów lub niezbędnych ulepszeń Usług.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom związanych z naszymi Usługami i systemami
 • Gromadzenie łącznych danych statystycznych dotyczących korzystania z naszych Usług
 • Zapoznanie się i przeanalizowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z naszych Usług oraz tego, jakie produkty i usługi są najbardziej odpowiednie dla danego Użytkownika.

Często tego rodzaju dane są przetwarzane łącznie lub są to dane statystyczne informujące o indywidualnym korzystaniu z naszych usług, bez powiązania z danymi osobowymi, jednak w zakresie takim, w jakim stanowią one dane osobowe lub są powiązane z danymi osobowymi, są przez nas odpowiednio traktowane.

Udostępnianie danych zaufanym stronom trzecim. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane spółkom zależnym należącym do naszej korporacji, a także stronom trzecim, z którymi współpracujemy, umożliwiając Użytkownikowi zintegrowanie usług stron trzecich z naszymi Usługami, jak również zaufanym stronom trzecim będącym dostawcami usług, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nie usług w naszym imieniu, takich jak:

 • Przetwarzanie płatności kartą kredytową
 • Przekazywanie reklam
 • Przeprowadzanie konkursów lub ankiet
 • Przeprowadzanie analizy naszych Usług oraz danych demograficznych dotyczących klientów
 • Komunikowanie się z użytkownikiem, za pomocą poczty e-mail lub ankiet
 • Zarządzanie związkami z klientami.

Dane osobowe Użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług zamówionych lub niezbędnych do wykonania w naszym imieniu. Te strony trzecie (i wszelcy ich podwykonawcy) podlegają ścisłym postanowieniom regulaminu przetwarzania danych i zabrania się im wykorzystywania, udostępniania lub przechowywania danych osobowych Użytkowników w jakimkolwiek innym celu niż w celu zgodnym z zawartą umową (lub bez zgody Użytkownika).

Możemy również udostępnić dane Użytkownika osobom trzecim w celu ułatwienia/umożliwienia przeprowadzenia fuzji, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów. W takim przypadku, spółka nabywająca aktywa może w dalszym ciągu wykorzystywać dane Użytkownika w celu, w którym zostały one przekazane i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Komunikacja z Użytkownikiem. Możemy skontaktować się z Użytkownikiem bezpośrednio lub poprzez usługodawcę zewnętrznego w odniesieniu do produktów lub usług, na które zapisał się lub które nabył od nas Użytkownik, w stopniu, w jakim niezbędne jest dostarczenie komunikatów dotyczących transakcji lub usług. Możemy również skontaktować się z Użytkownikiem w związku z ofertami dodatkowych usług, które naszym zdaniem są wartościowe dla Użytkownika, jeśli ten wyrazi na to zgodę lub gdy jest to dozwolone na podstawie uzasadnionych interesów. Nie jest wymagane wyrażenie takiej zgody w celu dokonania zakupu naszych produktów lub usług. Kontakty te mogą obejmować:

 • E-mail
 • Wiadomości tekstowe (SMS)
 • Rozmowy telefoniczne
 • Zautomatyzowane rozmowy telefoniczne lub wiadomości tekstowe.

Użytkownik może również zaktualizować swoje preferencje dotyczące subskrypcji w zakresie dotyczącym otrzymywania komunikacji od nas i (lub) naszych partnerów logując się do swojego konta i przechodząc na stronę „Ustawienia konta”.

Jeśli zbieramy informacje uzyskane od Użytkownika w związku z ofertą pod wspólną marką, w momencie zbierania wyraźnie określamy, kto gromadzi informacje i czyje Zasady o ochronie danych osobowych mają zastosowanie. Dodatkowo, określamy dostępne dla Użytkownika opcje dotyczące używania i (lub) udostępniania jego danych osobowych partnerom występującym pod wspólną marką, oraz sposobu zastosowania tych opcji.

Jeżeli Użytkownik skorzysta z usługi umożliwiającej importowanie kontaktów (np użycie usług marketingu e-mail w celu wysłania wiadomości e-mail w imieniu Użytkownika), użyjemy tych kontaktów i wszelkich innych informacji osobowych wyłącznie na potrzeby wykonania tej usługi. Użytkownik powinien się z nami skontaktować, pisząc na adres privacy@godaddy.com, jeżeli podejrzewa, że ktokolwiek przekazał nam jego dane osobowe, a Użytkownik chciałby zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Przekazywanie danych osobowych za granicę. Jeżeli Użytkownik korzysta z naszych usług z kraju inne niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, komunikowanie się z nami może powodować przesyłanie danych osobowych Użytkownika za granicę. Również w przypadku nawiązania rozmowy telefonicznej lub czatu możemy świadczyć pomoc techniczną z miejsca znajdującego się poza krajem Użytkownika. W takich przypadkach dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Zgodność z żądaniami organów prawa, nadzoru i organów ścigania. Współpracujemy z urzędnikami państwowymi, organami ścigania i podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy urzędnikom państwowym lub organom ścigania, lub podmiotom prywatnym wszelkie informacje o Użytkowniku, które według naszego własnego uznania będą konieczne lub właściwe, aby odpowiedzieć na roszczenia i procedurę prawną (takie, jak wezwania sądowe), aby chronić własność i prawa nasze lub strony trzeciej, zapewnić bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa bądź jakiejkolwiek osoby lub aby uniemożliwi,ć lub powstrzymać działalność, którą uznamy za niezgodną z prawem lub nieetyczną.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Użytkownika o konieczności przekazania danych osobowych osobom trzecim w ramach procesu prawnego. Informacje Użytkownika udostępnimy również w zakresie wymaganym przez przepisy, regulacje i zasady ICANN lub ccTLD w przypadku zarejestrowania u nas nazwy domeny przez Użytkownika. Z powodów kluczowych dla utrzymania bezpieczeństwa, stabilności i odporności Internetu, obejmuje to przekazanie informacji rejestracyjnych nazwy domeny do bazowego operatora rejestru domen i dostawcy usług depozytowych oraz publikację tych informacji zgodnie z wymaganiami ICANN w publicznej bazie danych WHOIS.

Analityka strony. Korzystamy z szeregu narzędzi do analizy sieci Web, takich jak Google Analytics, MixPanel oraz Singular w celu gromadzenia informacji o sposobie, w jaki Użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną lub aplikacjami mobilnymi, w tym odwiedzane strony, strona odwiedzona przed przejściem do naszej strony, czas spędzony na każdej stronie, używany system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, a także informacje o sieci i adresie IP. Korzystamy z informacji dostarczanych przez te narzędzia, aby ulepszyć nasze Usługi. Narzędzia te umieszczają trwałe pliki cookie w przeglądarce, które pozwalają zidentyfikować unikalnego Użytkownika przy okazji następnej wizyty na naszej stronie internetowej. Żaden z plików cookie nie może być używany przez inny podmiot niż konkretny dostawca usług (np: Google w przypadku usługi Google Analytics). Informacje zgromadzone za pomocą pliku cookie mogą być przekazywane do tych partnerów-dostawców usług i przechowywane na ich serwerach mieszczących się w kraju innym niż kraj zamieszkania Użytkownika. Wprawdzie gromadzone w ten sposób informacje nie zawierają danych osobowych takich, jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące płatności itp., jednak zgromadzone informacje są używane i udostępniane przez tych dostawców usług zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony danych osobowych. Użytkownik może kontrolować używane przez nas technologie zarządzając ustawieniami Zasad dotyczących plików cookie lub „banerów cookie”, które mogą być wyświetlane (w zależności od adresu URL odwiedzonej strony) przy okazji pierwszych odwiedzin strony lub też korzystając z ustawień przeglądarki internetowej albo narzędzi zewnętrznych, takich jak Disconnect, Ghostery i inne.

Reklamy ukierunkowane. Reklamy ukierunkowane lub oferty internetowe mogą być prezentowane Użytkownikowi w oparciu o jego działania na naszych stronach internetowych i innych witrynach oraz w oparciu o produkty, które aktualnie posiada. Te oferty będą wyświetlane jako różne banery produktów podczas przeszukiwania sieci. Nawiązujemy także współpracę partnerską z innymi firmami, aby zapewnić zarządzanie naszymi reklamami na naszych stronach internetowych i innych witrynach. Nasi zewnętrzni partnerzy mogą korzystać z takich technologii, jak pliki cookie, do gromadzenia informacji o działaniach użytkowników na tej stronie i innych witrynach, które wykorzystają do personalizowania reklam zgodnie z zainteresowaniami czy zwyczajami użytkowników, a także do pomiaru skuteczności reklam. Jeśli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam, należy kliknąć tutaj [lub, jeśli Użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, należy kliknąć tutaj]. Użytkownik nadal będzie otrzymywał powszechnie przesyłane reklamy.

Łącza do stron internetowych innych podmiotów Nasza strona i aplikacje mobilne zawierają łącza do stron innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony danych osobowych ani zawartość takich stron. Prosimy zapoznawać się z zasadami ochrony danych osobowych każdej odwiedzanej przez siebie strony.

Programy „Tarcza prywatności” UE-USA oraz Szwajcaria-USA

Nasz podmiot dominujący, firma GoDaddy Operating Company, LLC (oraz nasze podmioty powiązane, w tym GoDaddy.com, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. oraz Media Temple, Inc.), uczestniczy w programach „Tarcza prywatności” i zobowiązała się przestrzegać jego zasad. Firma GoDaddy Operating Company, LLC zobowiązuje się poddać wszystkie dane osobowe otrzymywane z państw członkowskich UE lub Szwajcarii obowiązującym zasadom programu „Tarcza prywatności”. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu „Tarcza prywatności”, należy zapoznać się z listą podmiotów, które poświadczyły przestrzeganie zasad programu „Tarcza prywatności”, prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Firma GoDaddy.com, LLC ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami programu „Tarcza prywatności”, a następnie przekazuje stronie trzeciej, występując jako pośrednik w jej imieniu. Firma GoDaddy.com, LLC zobowiązuje się przestrzegać zasad programu „Tarcza prywatności” w odniesieniu do dalszego przekazywania danych osobowych pozyskanych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności związanej z dalszym przekazywaniem danych.

W stosunku do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z programem „Tarcza prywatności”, firma GoDaddy.com, LLC podlega egzekucji prawa ze strony amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W określonych sytuacjach, firma GoDaddy.com, LLC może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na złożone zgodne z prawem żądanie organów państwowych, w tym w celu spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekucją prawa.

Wszelkie nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystywania danych należy kierować (bezpłatnie) do podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za rozwiązywanie sporów, znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, na adres: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych okolicznościach, opisanych szczegółowo na stronie programu „Tarcza prywatności”, Użytkownikowi przysługuje prawo do wszczęcia wiążącego postępowania arbitrażowego po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

Zgodnie z zasadami programu „Tarcza prywatności”, firma GoDaddy.com, LLC zobowiązuje się rozstrzygać skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania przez nią danych osobowych Użytkownika. Obywatele Unii Europejskiej lub Szwajcarii, które chcą przesłać zapytanie lub wnieść skargę w zakresie zasad dotyczących programu „Tarczy prywatności” powinni najpierw skontaktować się z nami w jeden ze sposobów podanych w sekcji pt. „KONTAKT”, znajdującej się w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych.

Firma GoDaddy.com, LLC zobowiązała się do współpracy z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych osobowych UE oraz Szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji w przypadku nierozstrzygniętych skarg dotyczących programu „Tarcza prywatności” w zakresie danych o zasobach ludzkich, które zostały przesłane z UE i Szwajcarii w kontekście stosunku pracy.

Sposób uzyskiwania dostępu, aktualizowania i usuwania danych użytkowników.

Aby uzyskać łatwy dostęp, przeglądać, aktualizować, usuwać lub przenosić swoje dane osobowe (gdzie jest to możliwe), lub aktualizować swoje preferencje dotyczące subskrypcji, należy zalogować się na swoje Konto i przejść do „Ustawień konta”. Aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki na temat uzyskiwania dostępu do danych, ich aktualizacji lub usuwania, prosimy odwiedzić nasze Centrum zaufania.

Jeżeli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, a dane te są niezbędne do zakupionych produktów lub usług, żądanie takie zostanie uznane wyłącznie w zakresie, w jakim dane te nie są konieczne do funkcjonowania zakupionej Usługi albo wymagane w celach legalnego prowadzenia przez nas działalności biznesowej albo też w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej prawem lub zawartymi umowami.

Jeśli z dowolnego powodu nie jest możliwe uzyskanie dostępu do Ustawień konta lub naszego Centrum ochrony danych osobowych, można się również z nami skontaktować na jeden ze sposobów opisanych w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

Sposób, w jaki chronimy, magazynujemy i przechowujemy dane Użytkowników.

Przestrzegamy ogólnie akceptowanych standardów dotyczących przechowywania i ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych, zarówno podczas ich transmitowania, jak i po ich otrzymaniu i zmagazynowaniu, w tym wykorzystanie szyfrowania, w stosownych przypadkach.

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia zamówionych przez użytkownika Usług a następnie przez czas niezbędny z uwagi na przepisy prawa lub legalne cele biznesowe. Może to obejmować następujące okresy przechowywania:

 • wymagane prawem, umowami lub podobnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do naszej działalności biznesowej;
 • w celu zachowania, ustanowienia, zabezpieczenia lub wyegzekwowania naszych praw ustawowych i wynikających z zawartych umów; lub
 • niezbędne do prowadzenia adekwatnej i dokładnej dokumentacji biznesowej i finansowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony lub przechowywania danych osobowych Użytkownika, można się z nami skontaktować pisząc na adres privacy@godaddy.com.

Powiadomienia o nieśledzeniu Użytkownika (‘Do not track’).

Niektóre przeglądarki pozwalają Użytkownikowi automatycznie powiadamiać odwiedzane witryny internetowe o tym, że nie życzy sobie on śledzenia za pomocą sygnału „Nie śledź” (‘Do not track’). Wśród uczestników branży nie ma zgodności do tego, co w tym kontekście oznacza „Nie śledź”. Podobnie jak inne strony i usługi internetowe obecnie nie zmieniamy naszego postępowania, kiedy otrzymujemy sygnał „Nie śledź” wysłany przez przeglądarkę Użytkownika. Więcej informacji o sygnale „Nie śledź” dostępnych jest na stronie www.allaboutdnt.com.

Ograniczenia wiekowe.

Nasze Usługi mogą być nabywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat. Nasze Usługi nie są skierowane do osób w wieku poniżej 18 lat, nie są dla nich przeznaczone, ani tworzone z zamiarem ich przyciągnięcia. Ktokolwiek wie lub ma powody przypuszczać, że jakakolwiek osoba poniżej 18 roku życia udostępniła nam swoje dane osobowe, proszony jest o skontaktowanie się z nami.

Zmiany Zasad ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli postanowimy zmienić nasze Zasady ochrony danych osobowych, zamieścimy te zmiany w tych Zasadach oraz we wszystkich innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, aby Użytkownik miał świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób ich używamy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy (jeśli ma to miejsce). Jeśli wprowadzamy istotne zmiany do tych Zasad ochrony danych osobowych, powiadamiamy o tym Użytkownika za pomocą poczty e-mail lub informacji na naszej stronie głównej przynajmniej trzydzieści (30) dni przed ich wprowadzeniem.

Władze odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekonani o tym, że przetwarzamy ich dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Przetwarzaniu Danych (GDPR, RODO) mogą kierować zapytania lub skargi do swojego lokalnego organu nadzorczego lub naszego wiodącego organu nadzorczego, Biura ds. danych osobowych w Wielkiej Brytanii, zgodnie z poniższą informacją:

www.ico.org.uk

Biuro ds. danych osobowych

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Wielka Brytania

Telefon: 0303 123 1113

Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących naszych Zasad ochrony danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem DPO, pisząc na adres privacy@godaddy.com. Alternatywnie, można skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów:

 • Pocztą: Attn: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA lub, w przypadku klientów z siedzibą w granicach EOG, Attn: Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.
 • Telefonicznie: .

Na wszystkie zgłoszenia, zapytania lub uwagi odpowiemy w terminie trzydziestu (30) dni.

Copyright © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.