Auctions Bid/Buy/Offer Agreement

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES. 1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa GoDaddy dotycząca licytacji, ofert i zakupów („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa zawiera warunki korzystania Użytkownika z usług GoDaddy licytacji, ofert i zakupów („Usługi”). 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy. Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do każdej osoby lub każdego podmiotu, który zaakceptuje niniejszą Umowę.  Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako nadający stronom trzecim jakiekolwiek prawa lub korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego też bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta („Konto”), włącznie ze swoim adresem e-mail.  GoDaddy nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania powiadomienia e-mail przez Użytkownika, jeśli nastąpiło to na skutek podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. Registrations and fees generally

You understand that each and every bid is a binding contract and that (a) a domain name registration renewal fee (which registration period shall run from the end of the domain name’s previous registration period) plus (b) a mandatory Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) fee will be added to any successful bid, as applicable. A list of the current domain name registration fees may be found here (by selecting the "Domain Pricing" hyperlink) and a list of the current ICANN fees may be found here.  You are responsible for payment within forty-eight (48) hours of auction close, or the form of payment you used to purchase your GoDaddy Auctions membership, or any valid payment method associated with the account, will be charged on the third day following the auction close. The successful bid amount plus the one (1) year renewal fee (from the end of the domain name’s previous registration period), plus ICANN fee, if applicable, will be charged to any valid payment method we have on file upon closing of the listing.  The domain name will transfer to you within one week after auction close, unless reclaimed by the original registrant, in which case you will be entitled to a full refund.

GoDaddy is not responsible and disclaims all liability in the event that the domain name transaction fails to complete due to breach by the buyer or seller or failure of the buyer or seller to complete the transaction.  Buyer does not obtain any rights in the registration of a domain name until completion of the transaction.

3. BIDS

As a Buyer, you are obligated to complete the transaction if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price. Bids on fixed price auctions expire seven days after the bid is placed. Should you fail to complete the transaction for any reason (including, but not limited to, failing to pay the purchase price if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price), GoDaddy reserves the right to (i) charge you a fee or (ii) terminate your participation in the Services (as determined by GoDaddy in it sole and absolute discretion). Sellers who list their domain name as an “Offer/Counter Offer” may, once an offer is made, use the “Push to Auction” feature, to convert their domain name listing to an Auction listing. If the seller utilizes that feature on your offer, your offer will become the first bid on that listing. If no other (higher) offer is made, you will be deemed to be the purchaser of that domain name. If your offer is not “accepted” for the “Push to Auction” feature, you will be notified and have the option of bidding on that domain name on the Auction site.

You acknowledge and agree that if your winning bid is five thousand dollars (19 342,36 zł) or more, your transaction may be handled by third-party escrow service, Escrow.com. Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by Escrow.com’s General Escrow Instructions, which are incorporated herein by reference. In addition, you acknowledge and agree that GoDaddy may disclose personally identifiable information to Escrow.com for the sole purpose of facilitating the transaction.

You acknowledge and agree that if you engage in a transaction with an auction selling price or a Domain Buy Service transaction of less than five thousand dollars (19 342,36 zł), your transaction will be handled by GoDaddy’s “Transaction Assurance” process. GoDaddy will remit payment of the purchase price, less the applicable commission and fees, to the Seller approximately 20 days after receiving funds from the Buyer, except in the event of a dispute or where the payment is suspected to be fraudulent. By using GoDaddy’s “Transaction Assurance” process, you authorize GoDaddy to perform tasks on your behalf in order to complete the transaction.  GoDaddy will not use your funds for its operating expenses or any other corporate purposes, and will not voluntarily make funds available to its creditors in the event of bankruptcy or for any other purpose. You acknowledge and agree that GoDaddy is not a bank, and the “Transaction Assurance” process is a payment processing service rather than a banking service. You further acknowledge and agree that GoDaddy is not acting as a trustee, fiduciary, or escrow agent with respect to your funds.

You acknowledge and agree that we may, in our sole discretion, extend the length of the auction if bids are submitted in the final moments of the auction, to allow potential buyers the opportunity to bid prior to the end of the auction. 

4. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNE ZOBOWIĄZANIA; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

5. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

Aktualizacja: 12.10.2015
Copyright © 2010-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.